Licencje zawodnicze

Licencje zawodnicze

Osoby zainteresowane wyrobieniem licencji zawodniczej*, proszone są o dopełnienie następujących formalności:

*w przypadku posiadania licencji innego klubu, nie ma możliwości otrzymania licencji Warsaw Masters Team

1. Należy przesłać na adres mailowy: monika@plywanie.waw.pl następujące dane: 

obowiązkowo:

  •  imię
  • nazwisko
  • PESEL
  • adres zamieszkania
  •  data i miejsce urodzenia
  •  data ważności badań lekarskich
  • oświadczenie o ważności badań lekarskich (skan)
  • zdjęcie zawodnika w formacie legitymacyjnym,  max 1 MB wielkości,  jako załącznik (wymagane tylko do druku licencji).

Zaświadczenie lekarskie wystawia lekarz sportowy na podstawie prawidłowych wyników badań (EKG, morfologia, mocz, cukier, RTG klatki piersiowej – polecam jednak przed wizytą potwierdzić szczegóły w rejestracji przychodni).

2. Po dostarczeniu w/w danych i otrzymaniu mailowo numeru licencji, należy dokonać wpłaty

  • 25,00zł za wyrobienie licencji
  • 15,00 zł za przedłużenie licencji

na rachunek bankowy:

77 1240 1109 1111 0010 4445 0190
Warsaw Masters Team
ul. St. Żółkiewskiego 40 lok.11
04-305 Warszawa

W tytule wpisując:  opłata za licencję nr …. na 2017 r, imię i nazwisko. Na wpłaty czekamy do 31 stycznia.

3. W celu przyspieszenia procedury należy przesłać na  na adres mailowy: monika@plywanie.waw.pl potwierdzenia dokonanej wpłaty w formacie PDF.

Uwaga:

Licencja wydawana jest praktycznie z automatu i jest ważna przez 1 rok, jednak badania lekarskie są aktualne jedynie przez 6 miesięcy, w zwiazu z tym, po 6 miesiącach należy wysłać na adres: monika@plywanie.waw.pl aktualne badania, w celu odnowienia licencji. W przypadku otrzymania od lekarza zaświadczenie ważnego przez 1 rok, wystarczy po 6 miesiącach przypomnieć o tym mailowo.

licencje